SOPIMUSEHDOT R-TIST ACADEMY

 

 

1. SOPIJAOSAPUOLET JA VOIMASSAOLOAIKA

 

Tässä sopimuksessa käytetään termiä ”Asiakas”, kun tarkoitetaan Taru Ratilaisen omistaman toiminimen R-tist Academy:n tarjoaman ja tuottaman palvelun tilaavaa tahoa, yritystä tai yksityishenkilöä. Termiä ”Kouluttaja” käytetään, kun tarkoitetaan palvelun tuottavaa tahoa R-tist Academy. Termillä ”sopijaosapuolet” tarkoitetaan Asiakasta toisena osapuolena ja Kouluttajaa toisena osapuolena. Termillä ”Asiakas” tarkoitetaan myös palvelun saajaa tai loppukäyttäjää. Sopimus kattaa kaikkien R-tist Academy:ssa työskentelevien opettajien tuntitoiminnan. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli Asiakas on alle 18-vuotias sopimus laaditaan Asiakkaan huoltajan ja Kouluttajan välille. Asiakas hyväksyy sopimuksen kun hän ilmoittautuu 5kk Artistivalmennukseen, esiintymisvalmennuksen tai laulun kausiopetukseen. Ilmoittautuessaan kausiasiakkaaksi tai 5kk Artistivalmennukseen, Asiakas vakuuttaa samalla ymmärtävänsä kausisopimuksen ehdot. Asiakas voi pyytää kouluttajaa selventämään sopimusehtoja ennen ilmoittautumista. Tämä sopimus astuu voimaan siinä vaiheessa, kun Asiakas on ilmoittautunut kausipakettiin tai 5kk Artistivalmennukseen.

2.SOPIMUKSEN KOHDE

Tällä sopimuksella tarkoitetaan Asiakkaan tilaamaa palvelua Kouluttajalta. Palvelu voi olla joko laulun yksityisopetusta kausipakettina, esiintymisvalmennuksen kausiopetusta tai 5kk pituista Artistivalmennusta (ennakkomaksulla maksettua). Yhden oppitunnin pituus voi olla 45min, 55min, 90min tai 180min riippuen Asiakkaan tilaamasta paketista. Tässä sopimuksessa näistä käytetään termiä "tunti". Kouluttaja sitoutuu käyttämään niitä opetusmetodeja, jotka ovat Asiakkaan kehittymisen kannalta parhaita ja ottamaan huomioon asiakkaan toiveet, tavoitteet ja lähtötason. Kouluttaja on ammattilainen työssään ja tekee parhaansa, että Asiakas kehittyisi.

3.SOPIMUSKAUSI

Sopimus solmitaan aina kaudeksi kerrallaan. Artistiakatemiassa on kolme erilaista opetuskautta. Syyskausi (elokuu-joulukuu), Kevätkausi (Tammikuu-Toukokuu) ja Kesäkausi (Kesäkuu). Kausien alkamis-ja loppumispäivämäärät ilmoitetaan ennen kauden alkua. Aikataulut suunnitellaan niin, että tunnit on mahdollista pitää aina kauden sisällä. Asiakas voi halutessaan lisätä tuntimääränsä, mikäli se on Kouluttajan mielestä mahdollista touteuttaa kauden sisällä. Tuntimäärää ei voi vähentää kesken kauden. 

4. TUNTIEN SOPIMINEN, PITÄMINEN JA VARAAMINEN

Ilmoittautuessaan tunneille Asiakas sitoutuu koko kauden kestävään opetukseen. Tavoitteet ovat aina asiakaskohtaisia. Syys-, tai kevätkaudella tunteja myydään 14 kerran ja 8 kerran tuntipaketeissa. Muut paketit räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kesäkaudelle myydään lisäksi 4-6 kerran räätälöityjä tuntipaketteja, joihin sovelletaan kausisopimuksen ehtoja. Kouluttaja sitoutuu korvaamaan perumansa tunnit.

 

4.1 YKSITYISTUNNIT

 

Yksityisopetuksessa Asiakkaan perumia tunteja korvataan enintään 2 kappaletta. Kauden lopussa on kaksi viikkoa aikaa pitää rästitunteja Kouluttajan määrittelemään aikaan, mikäli Kouluttaja on joutunut esim. sairastumisen tai esteen vuoksi peruuttamaan tunnin. Asiakkaan täytyy varata tunti ajoissa Kouluttajalta, jotta tunnit ehditään pitää kauden sisällä. Mikäli Asiakkaan perumia tunteja on useita, tunteja tiivistetään niin, että ne voidaan pitää kauden aikana. Mikäli Asiakas peruu tunnit alle 24h sovitusta ajasta, tunteja ei korvata. Kouluttaja ja Asiakas sopivat etukäteen tuntiajat ja Asiakas välttää tarpeettomia siirtelyitä ja perumisia, jotta tunnit on mahdollista pitää kauden sisällä. Asiakas voi vaihtaa tuntinsa aikaa, kuitenkin Kouluttajan tarjoamien tuntivaihtoehtojen puitteissa. Asiakkaan tulee tehdä tuntivaihdos pyyntö hyvissä ajoin, ennen 24h sovittua tuntiaikaa.

 

4.2 5KK ARTISTIVALMENNUS JA RYHMÄTUNNIT

 

Ryhmäopetuksen ja Artistivalmennuksen ryhmätunteja ei korvata tai siirretä asiakkaan esteiden tai poissaolojen vuoksi. Ryhmätunteja voidaan kuvata tarvittaessa, mikäli siihen saadaan muilta opetukseen osallistuvilta suostumus. On tärkeää, että Asiakas välttää turhia poissaoloja ja sitoutuu ryhmätuntien aikoihin ilmoittautuessaan tunneille. 

5. ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen on sitova ja määräaikaisesti voimassa koko kauden ajan. Jokaiselle kaudelle täytyy ilmoittautua erikseen Artistiakatemia- internet- sivujen kautta olevalla hakulomakkeella. Kouluttaja tekee oppilasvalinnat ja mikäli Asiakas valitaan, Asiakas on ilmoittautuessaan sitoutunut tilaamaansa kausipakettiin tai Artistivalmennukseen. 5kk Artistivalmennukseen ei voi ilmoittautua enää kun kausi on alkanut, mutta yksityisille laulutunneille se on mahdollista. Tällöin Kouluttaja räätälöi Asiakkaalle sopivan tuntipaketin, joka on mahdollista pitää kauden sisällä ja hinta määritellään erikseen. Räätälöityjä pakettaja koskee samat maksu- ja peruutusehdot sekä sopimusehdot. 

6. HINNASTO, KAUSIPAKETTIMAKSU, LASKUTUS

Maksut laskutetaan R-tist Academy:n  kautta 1 erässä. Jos Asiakas haluaa maksaa useammassa kuin 1 erässä, niin laskutus tapahtuu Innovoice Oy:n kautta voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Kausiasiakkaalta kysytään ilmoittautumisen yhteydessä toivottua maksutapaa, joka voi olla kausimaksu ennakkomaksulla tai luotollinen osamaksu. Ennakkomaksuja ei palauteta, vaan maksaessaan laskun Asiakas sitoutuu käymään tunneilla ilmoittautumisensa ja hyväksymänsä sopimuksen mukaisesti. Valitessaan valmennuksen maksun maksamisen ennakkomaksulla, lasku lähetetään maksuehdolla 14 pv netto siten, että eräpäivä on kauden ensimmäinen päivä tai ensimmäisen valmennustunnin aloituspäivämäärä. Tämän maksutavan valitessaan Asiakas saa 2,9% alennusta 5kk Artistivalmennuksesta tai 15e alennusta ryhmävalmennuksen tai yksilövalmennuksen kausimaksusta (koskee 14x45min ja 8x45min pakettia). 

Mikäli laskunmaksu viivästyy yli 14 pv, kaikki tulevat tunnit peruutetaan kunnes lasku on maksettu. Valitessaan luotollisen osamaksun Asiakas ilmoittaa oman henkilötunnuksensa, jonka perusteella tehdään luottopäätös. Mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia eräpäivään, tulee sitä pyytää välittömästi laskun saamisen jälkeen Kouluttajalta. Kertatunnit voi maksaa ennakkoon tilisiirrolla, käteisellä, pankki/luotto-kortilla tai Mobile Pay- sovelluksella. Tuntien peruutukset tai siirrot eivät vaikuta laskutukseen eivätkä siirrä eräpäiviä. Laskun vastaanottajalta edellytetään toimivan sähköpostiosoitteen ja ajan tasalla olevan postiosoitteen antamista laskutusta varten. Kouluttaja ei ole vastuussa sellaisista tietoliikennekatkoksista, jotka ovat Asiakkaan omissa sähköpostijärjestelmissä tai verkkopankkiyhteydessä. 

7. TUNTIEN PERUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN

Jos Asiakas peruuttaa tunnin alle 24 h ennen sovittua tuntia, tunti merkitään pidetyksi eikä tuntia pidetä myöhemmin. Siirrettyjä tunteja koskee samat peruutusehdot. Mikäli Asiakkaalla on useita peruttuja tunteja (yli 4 kpl), eikä hänelle sovi Kouluttajan tarjoamat ajat, hän menettää tuntinsa. Mikäli asiakas peruuttaa tunnin ajoissa, peruutukseen on saatava Kouluttajan kirjallinen kuittaus, että viesti on tullut perille. Kouluttaja ei vastaa tietoliikennekatkoksista tms. asioista, jotka voisivat vaikuttaa viestin perille tulemiseen. Mikäli viesti siirtopyynnöstä tai peruuttamisesta ei ole tullut perille ennen 24h sovittua tuntiaikaa, tunti merkitään pidetyksi.

8. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN ENNEN KAUDEN ALKAMISTA

Hakemuslomakkeen kautta, sähköpostilla tai puhelimitse tehty ilmoittautuminen valmennuksiin on sitova. Ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään 10 vrk kautta ennen valmennuksen alkua. Jos Asiakas peruu ilmoittautumisensa alle 10 vrk ennen ensimmäisen valmennuspäivän alkamista häneltä peritään peruutusmaksu. 5kk Artistivalmennuksen peruutusmaksu on 350e ja Kausipakettien peruutusmaksu on 150e. Peruutusmaksu kattaa peruutuksesta aiheutuneen tulonmenetyksen, koska paikka oli varattu asiakkaalle. Maksu myös hallinnolliset kulut. Kun kausi on jo alkanut, sopimuksen irtisanomisiin tai purkuun kesken kauden sovelletaan kohtia 9. ja 10.

9.SOPIMUKSEN PURKAMINEN KESKEN KAUDEN: 5KK ARTISTIVALMENNUS JA TUNTIPAKETIT

Kaikki sopimukset, joko ennakkomaksulla maksetut tai osamaksulla maksetut ovat sitovia. Mikäli Asiakas haluaa purkaa sopimuksen kesken kauden, häneltä peritään koko valmennusmaksu. Mikäli Asiakas on valinnut maksutavakseen osamaksusopimuksen Innovoice Oy:n kanssa, niin Asiakas sitoutuu luotosta tehtävään sopimukseen ja sen ehtoihin ja luottosopimus on sitova. Asiakkaan tulee neuvotella maksun palauttamisesta tai hyvittämisesta Innovoice Oy:n kanssa. Ennakkomaksuja tai varausmaksuja ei palauteta. Koska valmennuspaikka on varattu Asiakkaalle koko kauden ajaksi, tulee sopimuksen purusta kesken kauden ylimääräisiä kustannuksia ja suuria tulonmenetyksiä Kouluttajalle. Tunteja ei hyvitetä rahana. Mikäli Asiakas ei maksa loppulaskua, perintää jatketaan tarvittaessa oikeustoimin. 

10. OIKEUSPAIKKALAUSEKE

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa.